Nagato Iwasaki ~ drijfhout kunst

Veel informatie is er niet te vinden over de Japanse kunstenaar Nagato Iwasaki.
Ook zijn eigen website geeft nauwelijks iets bloot aan informatie. Hij tekent, schildert, schrijft, fotografeert en maakt van drijfhout menselijke sculpturen die ik meesterlijk vind om te zien. Toch laat zijn cv veel tentoonstellingen zien waar zijn kunst te bewonderen was. Als hij geen “hulpmiddelen”  heeft gebruikt om zijn beeldwerken zelfstandig te laten staan, vind ik dat ook wel bijzonder, want zo vanzelfsprekend is dat niet.
Zijn teken -en digitale kunst zijn voor mij veel minder aansprekend.

nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-01.

nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-04nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-05nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-06
nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-07nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-08
nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-09
nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-10nagato-iwasaki-gerrit-kurvers-11


 

Tony Futura (Tony Ziebetzki)

tony-futurakurvers2

De kunst van de in Berlijn wonend en werkend digitaal kunstenaar Tony Futura (Tony Ziebetzki) zou je maatschappij kritisch kunnen noemen. Hij speelt graag met iconische en herkenbare beelden die velen van ons wel in het hoofd hebben zitten door gebeurtenissen, jaren van reclame en (pop)cultuur.
Tony Futura is een beginnend kunstenaar (geboren 1986) die vooral gebruik maakt van “social media” en hierdoor al snel een groot publiek wist te bereiken.
Hij is met name op Instagram actief, waar hij al duizenden volgers heeft. Hij triggert graag mensen om ze vervolgens na te laten denken over zijn digitale kunstwerken.
Hij beschouwd zichzelf niet echt als kunstenaar, maar deelt zijn gedachten graag met anderen. Meestal komen zijn ideeën spontaan en soms ziet hij interessante voorwerpen, waar hij dan een andere wending of kijk op wil geven. Veel van zijn werk is seksueel getint.

tony-futurakurvers16tony-futurakurvers13tony-futurakurvers17
tony-futurakurvers8tony-futurakurvers11tony-futurakurvers6
tony-futurakurvers4tony-futurakurvers9tony-futurakurvers15
tony-futurakurvers5tony-futurakurvers3tony-futurakurvers12
tony-futurakurvers1tony-futurakurvers7tony-futurakurvers10

 


Is there a home for the homeless

Het aantal dak -en thuislozen in ons land neemt toe. Volgens het CBS waren er in Nederland in 2010 ruim 23.000 mensen zonder een dak boven het hoofd en dit aantal was in 2012 al gestegen tot ruim 27.000. We hebben het dan alleen over daklozen. In 2015 hadden al zo’n 31.000 mensen geen dak boven hun hoofd. Verder blijkt uit onderzoek dat in 2012 de helft van de daklozen allochtoon was en van deze allochtonen bleek 40% van niet-westerse herkomst. Inmiddels is 50% van alle daklozen niet afkomstig uit een westers land en blijkt dat vier op de vijf daklozen een man is. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat de meeste dakloze vrouwen relatief jong zijn en is opvallend dat het aantal dakloze ouderen aan het dalen is en het aantal zwervende mensen tussen de 18 en de 30 jaar sterk toeneemt. Jongeren blijven onnodig lang in de opvang zitten, omdat er een tekort aan betaalbare woningen is waar ze naar kunnen doorstromen. Te verwachten is dat dit probleem de komende jaren nog toe zal nemen.

Bijna de helft van alle daklozen verblijven in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den-Haag. Het percentage daklozen ligt aanzienlijk hoger, omdat ook personen (tijdelijk) bij familie of vrienden terecht kunnen. Een heersend beeld is dat veel daklozen drank -en/of drugsverslaafd zijn, maar geschat wordt dat 25% van de dak -en thuislozen een verstandelijke beperking heeft. Verwacht wordt dat als gevolg van de financiële crisis en bezuinigingsmaatregelen deze groep mensen het steeds moeilijker zal krijgen en hun aantal zal toenemen. Het UMC St. Radboud in Nijmegen heeft tweeënhalf jaar ruim vijfhonderd daklozen uit de vier bovenstaande gemeenten gevolgd.

Het blijkt dat dak -en thuislozen gemiddeld een schuld hebben van ruim € 15.000,-  en het hun vaak niet lukt dit bedrag te verminderen. Schuldhulpverlening moet worden ingeschakeld, willen daklozen deelnemen aan een begeleid wonen project, maar vaak was na een half jaar nadat mensen dakloos waren geworden deze nog niet op gang gekomen!
Van het daadwerkelijk afbouwen van een schuld was dus geen sprake en dit vormt een belangrijke hindernis om het eigen leven op te kunnen pakken. 

De krant “The Guardian” schreef een paar jaar geleden dat meer dan elf miljoen huizen in de E.U. leeg staan, hetgeen genoeg is om de ruim vier miljoen daklozen twee keer onder te brengen. De krant verzamelde gegevens uit heel Europa en kwam er achter dat veel leegstaande huizen nooit bewoond zijn geweest. In Spanje is de leegstand het grootst (3,4 miljoen woningen) gevolgd door Italië (2,7 miljoen woningen) en daarna Duitsland (1,8 miljoen woningen). De gegevens zijn uit 2012. In de Verenigde Staten is de leegstandsproblematiek nog groter. Het land heeft meer dan achttien miljoen lege huizen en tegen de vier miljoen daklozen.  

Claes Oldenburg


Claes Oldenburg is van geboorte Deen (1929) en verhuisde als kind naar de VS waar hij studeerde aan de Yale-universiteit en het “Art Institute of Chicago”.
Hij is te zien als een bekende en belangrijke representant van de “Pop-Art”. Een stroming in de moderne kunst die voortkwam uit de tijdgeest van de vrouwenemancipatie, de vrijheids- en de sexuele revolutie (met name midden jaren 50 en de jaren 60). Pop-Art wilde de kunst naar de mensen brengen en het was een reactionaire beweging tegen het zogenaamde “abstract expressionisme”, dat het museum zag als de ideale elitaire plek voor de kunst.

claes-oldenburg-typewriter-eraser-gerrit-kurvers-usa-verttypewriter-eraser-claes-oldenburg-gerrit-kurvers-usa

Veel Pop-Art werken hebben nauwelijks een diepere boodschap. Alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de consumptiemaatschappij zijn aanvaard als motief tot kunstonderwerp. Wat bovendien verder opvalt is dat het merendeel van de Pop-Art bestaat uit schilderijen met grote tot zeer grote afmetingen en deze kunst ook tot uiting komt in sculpturen, collages en assemblages. De meest bekende kunstenaar van de Pop-Art is denk ik wel Andy Warhol. Goed terug naar Claes Oldenburg.

claes-oldenburg-gerrit-kurvers-tuinslang

Het mag  nu al duidelijk zijn dat hij vooral bekend is geworden door zijn kunstwerken in de openbare ruimte, waarin hij vaak grote versies toont van alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals een schroef, een wasknijper, stempel, appel of zoals hierboven afgebeeld een tuinslang met kraan. Ik ben een fan van zijn kunst en de tuinslang en de “Flying Pins” uit Eindhoven horen tot mijn favorieten. Naast deze opzichzelfstaande sculpturen werkt hij ook regelmatig mee aan architectonische projecten.
Een erg mooi mooi voorbeeld is het kantoor van Google in Los Angeles.
De ingang van het gebouw is een mega zwarte verrekijker.

claes-oldenburg-gerrit-kurvers-los-angeles
claes-oldenburg-verrekijkerclaes-oldenburg-verrekijker-2
claes-oldenburg-knoop
claes-oldenburg-punaiseclaes-oldenburg-punaise-2
claes-oldenburg-gerrit-kurvers-flashlight-usa
claes-oldenburg-fiets
claes-oldenburg-stuurclaes-oldenburg-trapperclaes-oldenburg-wiel
claes-oldenburg-zaag
claes-oldenburg-de-cupido1-gerrit-kurvers
claes-oldenburg-de-cupido2-gerrit-kurvers
claes-oldenburg-stamp
claes-oldenburg-corridor-pin-blue-gerrit-kurvers-usaclaes-oldenburg-corridor-pin-blue-2