Het kind van de rekening

In 2005 waren ruim 100.000 kinderen in ons land blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Uit recent onderzoek blijkt dat dit aantal in 2010 is opgelopen naar ruim 118.000 kinderen. We hebben het dan over kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. In percentage uitgedrukt is dit ruim 3 procent van het totaal aantal kinderen en jongeren in deze leeftijdscategorie.
In de meerderheid van de gevallen betreft het emotionele verwaarlozing (inclusief verwaarlozing van het onderwijs en getuige zijn van huiselijk geweld) en fysieke verwaarlozing.

De definitie van kindermishandeling, zoals opgenomen in de Wet op de jeugdzorg, spreekt van “elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”.
Onderstaand de meest gangbare onderverdeling in vormen van kindermishandeling.

kindermishandeling1

De Cubaanse kunstenaar Erik Ravelo zal bij sommige mensen wel als omstreden kunstenaar te boek staan en dan met name door zijn campagne “Unhate” van Benetton. Een project wat ondersteund wordt met foto’s van kussende wereldleiders. Ik vind hem bijzonder geëngageerd en hij staat bij mij op mijn lijst van favoriete
kunstenaars. Een man die sterk is in het overbrengen van boodschappen en voor mij terecht  dan ook al veel internationale prijzen heeft gewonnen. Voor de WHO heeft hij 3 sociale communicatie campagnes uitgevoerd met als onderwerp “geweld”, “verkeersveiligheid” en een anti-rook campagne onder de naam “World No Tobacco Day”, waarin gewezen wordt op  de negatieve effecten van roken op je gezondheid, omdat roken jaarlijks wereldwijd voor 5,4 miljoen doden zorgt.  Het is een initiatief van de lidstaten om ieder jaar op 31 mei een werelddag te hebben zonder tabak.

BenettonUnhate

Met het project “Los Intocables” (the untouchables) wil hij overbrengen dat het recht op je kindertijd onaantastbaar moet zijn en welke gevaren kinderen lopen. Kinderen moeten worden beschermd. Zijn foto’s zijn een campagne tegen kindermishandeling en dwingen om na te denken en het bewustzijn te verhogen in de bescherming van het kind. Het geeft een beeld van de wereldwijde aanvallen die er op kinderen worden gepleegd. Zeven gekruisigde kinderen op de rug van mensen van uiteenlopende aard.
Een beter symbool als het kruis had hij m.i. niet kunnen nemen om zijn boodschap kracht bij te zetten. De onderstaande beelden van seksueel misbruik, geweld op Amerikaanse scholen, sekstoerisme, handel in organen of oorlog en nucleaire rampen spreken voor zich. Opvallend vind ik wel, maar in mijn ogen terecht, dat hij obesitas aan zijn serie heeft toegevoegd. Kinderen opvoeden met fastfood voeding wordt door Ravelo als kindermishandeling aangemerkt.

PRIEST- SIRIA
USA-THAILAND
BRASIL-JAPAN
                                   McDonald's

De sprookjeshanden van Svetlana Kolosova

Svetlana Kolosova is 30 jaar, woont in Moskou en is naast moeder van 4 kinderen: “dichter, songwriter en handschilder”.

The hand art of Svetlana Kolosova, Moscow, Russia - 09 Apr 2013

Zo’n 5 jaar geleden is ze begonnen met het schilderen op haar linkerhand.
Het begon met het schilderen op esdoornbladeren, maar door haar eigen gedichten werd ze geïnspireerd om op haar hand te schilderen. Ze kwam op dit idee, omdat in haar gedichten bladeren vaak symbool staan voor handen en het haar aan tijd ontbrak om naast de zorg voor de kinderen en het huishouden, te werken aan complexe olieverfschilderijen.

Svetlana Kolosova

Haar linkerhand werd het meest praktische doek om op te schilderen. Met een gel-pen maakt ze een eerste opzet om vervolgens te aquarelleren. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de voorstelling, is ze één tot drie uur bezig.
Het tekenen op een lichaamsdeel heeft als voordeel dat de voorstellingen niet statisch zijn. Door het bewegen van je hand of vingers kan een engel haar vleugels spreiden of kan een hoofd wat kantellen.


Het schilderen van de sprookjesachtige en kleurrijke afbeeldingen komen vaak voort uit haar eigen gedichten en fantasie en zijn gestimuleerd door het voorlezen van sprookjes aan haar kinderen. Het zal niet verbazen dat ze geïnspireerd is door auteurs als Hans Christiaan Andersen en Antoine de Saint-Exupéry (de kleine prins). Na een dag wast ze haar kunstwerk af, wat haar toch wel verdrietig maakt.

Svetlana Kolosova2

                                                       Svetlana Kolosova

De kunst van Glenn Fitzpatrick

Glenn Fitzpatrick -“Fitzy”- diende als soldaat in de Golfoorlog (1990-1993) bij the “Queens Royal Irish Hussars”. Als soldaat en tankchauffeur  vocht hij in de frontlinie en maakte hij een “pact”met zichzelf:
“Mocht hij levend deze oorlog verlaten dan zal hij teruggaan naar het onderwijs om vrede na te streven en te proberen een kunstcarrière op te bouwen”.

GlennFitzpatrickpaper2

Hij voegt de daad bij het woord en is in Canterbury kunstonderwijs gaan volgen. Tijdens zijn opleiding werd er een dodelijke cyste in zijn hersenen ontdekt. Bijna hersteld van een baanbrekende hersenoperatie in 1999, werd hij tot overmaat van ramp in België door een auto overreden en is zijn been verbrijzeld. Door zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen behaalde hij in 2001 toch nog gelijktijdig met de studenten waarmee hij was gestart, zijn diploma “Master in fine art”.
Aan Fitzpatrick werd tevens “the Most Outstanding Student Award” uitgereikt.

Glenn   GFP

MotherofallpartiesWhite

In 2010 werd het controversiële door hemzelf geschreven en geïllustreerde boek “Arts & Mines” gepubliceerd. Zoals hij zelf zegt, geschreven door zijn “reizen en vele andere rampen”. In zijn boek “Arts and Mines” vertelt hij in openhartige woorden en  met vaak schokkend inzicht het leven in het leger en zijn worsteling om te gaan met de terugkeer naar het burgerleven: Zijn ervaringen met gebruik van drugs en alcohol, ongevallen en ziekte en uiteindelijk zijn enigszins onvoorspelbare “Master in fine art in 2001”.  Fitzy’s verhaal is een unieke en boeiende kijk op een periode uit de recente geschiedenis en problemen van ex-militairen.

blzboekFitzyNaamloos-horz

Het verhaal van een man die terugvocht ongeacht hoe vaak het leven hem in zijn kruis schopte. Hij verteld zijn verhaal met bijtende humor en eerlijkheid en laat daarbij zien hoe kunst een uiting kan zijn om met de pijn, veroorzaakt door de ervaring van oorlog, om te gaan. Geconfronteerd met een ernstig posttraumatisch stressstoornis, veroorzaakt door zijn frontlinie ervaringen, werd hij geweldig geholpen door de organisatie “Combat Stress”. Omdat zij hem geholpen hebben zijn leven  weer op te bouwen, draagt hij in ruil daarvoor een deel van zijn kunstverkopen af aan de organisatie:  “Help for Heroes”.

Veel van zijn werken weerspiegelen zijn overtuiging dat oorlogen worden gemotiveerd door olie.
Een van de meest opvallende voorbeelden is een mes aangebracht op het einde van een benzinepomphandvat en versierd met zijn Golfoorlog-medaille.

pump-tile2

“I found the symbol (a petrol pump nozzle) to be a very potent power to utilise in my studies, as you can express a rich variety of narrative via metaphor; the symbol is the icon as well as the key. Because of my participation in the first Gulf War ’91
I began to look at what we were really fighting for…..oil! This is where my artistic journey would begin…..”