Aangepaste straatkunst

Broken Heart2
Er zijn vele soorten straatkunst op het gebied van “graffiti/paintings”. Van een zeer subtiele kleine tekening ergens bij een stoeprand tot de beschildering van een compleet flatgebouw. Erg mooi en bijzonder vind ik de 3d-paintings. Ongelooflijk dat je zo iets kan maken, maar zoals ik al eerder schreef vind ik de creativiteit of de gedachtengang waarom iemand iets maakt of doet vaak al zeker zo leuk om te zien of te weten dan het eindresultaat. Al is de uitvoering dan soms wat minder mooi.Ik denk niet dat de kunstenaar van de tekening hierboven, ik noem het maar “de jongen met de moker”, eerst een gat in de muur heeft geslagen en toen zijn tekening heeft gemaakt. Hij heeft zijn voorstelling aangepast aan hetgeen hij waarnam, vandaar dat ik onderstaande voorbeelden maar “aangepaste straatkunst” heb genoemd. Ik heb er zo snel geen betere benaming voor. Ik ben er eens specifiek op gaan letten en heb een aantal voorbeelden bij elkaar gezocht waarbij de aanwezige lichtinval, beplanting,het voorwerp of bijvoorbeeld beschadigingen aan gebouwen of straatmeubilair het uitgangspunt waren bij de totstandkoming van het uitgebeelde onderwerp.
Beschadigde muur pacman2

Spiderman2Sloop2Groenhaar
GirlRitssluiting2
Jezus
JongetjemettuinslangSpecht2
Ufo2
Stroomkastje2Meterkast2Buitenkast2
Afsluiter2
Luikhaak2W.Tell2
Put2
Parkeerverbod
Verbodsbord
Doodlopende straat

Caravaan2Hinkelen2Moord2Telefoneren2
Mannenopbankje

The great dictator…(s)

 

Chaplin

Dictators hebben het lastig de laatste tijd, een aantal vallen om met behulp van de “nieuwe media” of krijgen een duwtje vanuit de Westerse wereld, omdat ze niet meer bruikbaar zijn. Al jaren probeert België ex-dictator Habré van Tsjaad berecht te krijgen voor al zijn gruweldaden, maar ondanks getekende verdragen die dit mogelijk maken, leeft de man al sinds 1990 als een vorst in ballingschap in Senegal en de huidige president Wade zou hem het liefst vrij laten, maar alles behalve uitleveren. Zo was de Senegalese minister van justitie voor kort de advocaat van Hissène Habré. En Mladic? De Europese Unie weigerde over een toetreding te praten van Servië tot de Europese Unie,  zolang Mladic niet zou zijn uitgeleverd. Het Servische kabinet wilde met de arrestatie de weg vrij maken voor een snelle toenadering tot de EU. Op 26 mei 2011 werd Mladic gearresteerd in Lazarevo in de gemeente Zrenjanin. Hij zou daar onder de naam Milorad Komadic hebben geleefd, maar tijdens zijn arrestatie bleek dat hij zijn eigen papieren bij zich droeg en geen schuilnaam gebruikte.

Dictators

De VS en Frankrijk hielden Habré 8 jaar in het zadel, omdat hij van belang was in de strijd tegen Ghadafi, die in 1983 Tjaad wilde binnenvallen. De wereld rond dictators is er een van politieke belangen en macht en vaak het beheer over onze grondstoffen. En Nederland………ach, wij hebben ook zo onze belangen. Oordeel daarom niet te snel over de waarnemingen aan de buitenkant. Het doet me ook denken aan de heler en de dief of de drugsdealer en de gebruiker. Ze hebben elkaar nodig en houden elkaar in stand en wie heeft de schoonste handen? Tuurlijk, wij vermoorden en martelen niet. Maar onze “welvaart” en wereldpositie willen we toch zeker niet opgeven.

In de jaren ’30 werkte Charlie Chaplin al aan de door hemzelf geregiseerde en gespeelde film “The Great Dictator”. In 1936 werd hij uitgebracht en zijn populariteit kwam pas in 1941 toen Amerika bij de 2e W.O. betrokken werd. De film kon toen mooi als propaganda worden gebruikt.

Het is in alle opzichten een opmerkelijke film en bovenstaande speech van dictator “Adenoid Hynkel”/Adolf Hitler”, wordt gezien als één van de beste speeches uit de filmgeschiedenis. Zijn redevoering diende als een pleidooi voor vrede; in een wereld gehuld in wanhoop. De film is een satirische kijk op dictator Adolf Hitler en een parodie op dictator Benito Mussolini; in de film genaamd Napaloni. Het is ook de eerste film waarin Charlie Chaplin spreekt!!
De film is opgestuurd naar Adolf Hitler en er zijn serieuze aanwijzigingen dat het bijna zeker is dat hij hem heeft gezien.

Chaplin gaf later aan, dat als hij had geweten wat Hitler allemaal voor vreselijks zou doen, hij nooit deze film zou hebben gemaakt. Ik denk dat we blij mogen zijn, dat hij zijn film wel heeft gemaakt. Nu 76 jaar (!) later is zijn speech helaas nog steeds actueel.

Chaplin1Chaplin2
Veel dictators kwamen en gingen en ik vrees dat we voorlopig nog niet verlost zijn van dit soort “leiders”. Ik sluit ook niet uit dat in de toekomst dictaturen zich ook in een andere vorm kunnen en gaan ontwikkelen gelet alle high-tech ontwikkelingen van de laatste jaren. Denk daarbij aan het boek van George Orwell 1984 ( “Big Brother is watching you” ). Overigens hebben deze ontwikkelingen ook de mogelijkheid gegeven voor de demonstraties en opstanden zoals die momenteel plaats vinden. Er zijn economen die de financiële crisis waarin we verkeren en de gevolgen hiervan voor de burgers, zien als gevolg van de banken”dictatuur” en het systeem waarin dit opereert van belangen en macht. Hoe dit systeem ons in een wurggreep houdt lezen we dagelijks en wat de gevolgen zijn merken we ook al dagelijks. Griekenland helpen met miljarden is geen optie, maar niet helpen nog minder en wie volgt: Portugal, Spanje of Ierland? Ik dwaal af.

Hoe dan ook…. Chaplin’s speech is nog steeds actueel en ik vrees nog voor een lange tijd tijdloos.

 

New York Street Art (Joshua A. Harris)

De kunst in de openbare ruimte -in welke vorm ook- blijft mij boeien. Natuurlijk spreekt het een mij meer aan dan het ander, maar alleen al het idee/de creativiteit die er aan ten grondslag ligt vind ik al boeiend, los van de uitwerking ervan. Zo bedacht “Joshua Allen Harris” het idee, om van de lucht die ontsnapt uit de metroroosters door passerende treinen, “monsters” tot leven te laten komen. Hij maakt van dunne plastic zakken beesten en plakt die dan vast met tape aan de metroroosters in de straat. Low-budget kunst die door het New Yorkse publiek als zeer positief wordt gewaardeerd.

Joshua Allen Harris1Joshua Allen Harris2Joshua Allen Harris3

Montreal Street Art (Roadsworth)

Bloemparkeerplaats

In de herfst van 2001 begon Roadsworth illegaal de straten van Montreal te beschilderen. In eerste instantie gemotiveerd door een verlangen naar meer fietspaden in de stad. Later als reactie op het stedelijk landschap.
In 2004 werd hij gerarresteerd voor zijn nachtelijke activiteiten en hing hem zware boetes en een strafblad boven zijn hoofd. Waarschijnlijk door de openbare steun die hij bleef krijgen, ook na zijn arrestatie, werd hem een soepele straf opgelegd. Het grappige is dat hij nu officieel en legaal opdrachten krijgt om in de openbare ruimte werk te maken.

Bulletsforoil

Kaarszebra

Mannetje

Vrouwtje

Cardiozebra

Schaar

Voetpad

Ritssluiting

Rank

Madefrompaper

Prikkeldraad

50 jaar Amnesty International 1961/2011

Vandaag is het weer een bijzondere dag (eigenlijk elke dag), maar op 6 juni ’44 werd de bevrijding van West-Europa ingezet, beter bekend onder de populaire naam D-Day (operatie Overlord). Deze invasie op de Normandische stranden werd het keerpunt in de 2e W.O. Het begin van het einde van de onderdrukking door de Duitse bezetter. Maar onderdrukt worden kent vele vormen en bestaat helaas nog tot op de dag van vandaag. Een organisatie die zich daar al jaren mee bezighoudt is “Amnesty International”.

Inmiddels bestaat “Amnesty International” 50 jaar (28/05/1961-28/05/2011).
Amnesty omschrijft onderdrukking als een onrechtvaardig gevoelde beperking die door een staat wordt opgelegd. Middelen van onderdrukking zijn o.a. censuur, geweld, gevangenschap, controle van media en communicatiemiddelen, isolatie van de buitenwereld, marteling, doodstraf, verdwijningen en buitengerechtelijke executies. Alle vormen van geweld en onderdrukking heeft hun aandacht. Ook het huiselijk geweld, vrouwenbesnijdenis of de gedwongen prostitutie.

Op 19 november 1960 las de Londense advocaat Peter Benenson in de metro een berichtje over twee Portugese studenten, die waren veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Ze hadden in een restaurant kritiek geuit op het bewind van de toenmalige dictator Salazar en vervolgens een dronk op de vrijheid uitgebracht. Met twee collegas startte Benenson een actie: “Appeal for Amnesty 1961”.

De campagne begon in mei 1961 met een artikel in The Observer, met de titel:
“De vergeten gevangenen”.

Peter Benenson’s artikel, dat uiteindelijk de basis voor de oprichting van Amnesty International vormde, werd door dertig kranten in de hele wereld overgenomen. In Nederland was dat de Volkskrant.

Benenson schreef o.a.: “Iedere dag van de week dat u uw krant openslaat,
zult u een artikel aantreffen over iemand op de wereld die gevangen wordt gehouden, 
gemarteld -of geëxecuteerd, omdat zijn mening of religie niet geaccepteerd wordt door zijn regering. Er zitten enkele miljoenen van dergelijke mensen in de gevangenis en zeker niet allemaal achter het ijzeren
of bamboe-gordijn en hun aantal groeit. De krantenlezer voelt zich machteloos. Als al deze gevoelens van machteloosheid zich zouden verenigen in een gezamenlijke actie, zou er iets gedaan kunnen worden dat effect heeft. Daarom zijn we gestart met “APPEAL FOR AMNESTY 1961”.

De campagne die vandaag begint is het resultaat van een initiatief van een groep advocaten, schrijvers en uitgeverijen in Londen, die de onderstaande uitspraak van Voltaire onderschrijven: “Ik verafschuw uw ideeën, maar ik ben bereid te sterven voor uw recht ze te uiten”……

www.amnesty.nl