vloeibaar goud

Afgelopen zaterdag de omgeving van Groningen verkend en een bezoek gebracht aan de Menkemaborg in Uithuizen. Heerlijk zonnig weer, blauwe lucht, een goed humeur en nog volop rustige wegen in het noorden, dus…….zoefffff…….en toen flits. Ja, dat was nou jammer, met 70 langs een flitspaal gaat wel eens mis. Maar ja, in het noorden weet ik ze niet te zitten ;). Hmm, wat een goed excuus! Het bleef een heerlijke dag en na ruim 500 km. gereden te hebben had ook de auto dorst en dat voelde toch als een dubbele bekeuring, nee eerder als een beroving, want de prijs van brandstof is nergens zo hoog als in ons landje. Ik ben daarom eens gaan kijken wat de brandstof in andere landen kost en dat zijn toch behoorlijke verschillen. Ik heb de brandstoftabel van gisteren,21 maart 2011, toegevoegd en dan alleen gebaseerd op Euro 95. Al snel is duidelijk dat de aanschaf van een liter water in Koeweit toch aanzienlijk meer kost dan een liter Euro 95 (€0,17). Brandstofprijzen per 21 maart 2010 De prijzen (voor Nederland) zijn de gemiddelde adviesprijzen van 5 brand- stofmaatschappijen, t.w.: Shell, Esso, BP, Texaco en Total. Op de snelwegen betaald men vaak deze adviesprijzen, maar buiten de snelwegen zijn er soms behoorlijke kortingen. Uit de tabel blijkt dat Nederland het duurste EU-land is wat brandstofprijzen betreft. Overigens voor de liefhebbers die in duitsland (willen) tanken:
http://
www.clever-tanken.de/                       Opbouw kosten euro95Overzicht opbouw benzineprijs Euro 95 De marge is het bedrag waaruit alle kosten vanaf de raffinaderij tot en met de verkoop aan de pomp betaald wordt. Denk daarbij aan kosten als:distributiekosten, onderhoudskosten,reclamekosten  personeelskosten, pompkortingen en de winst etc.”De marge” is dus niet gelijk aan de winst. In deze post zit de winst voor de brandstofmaatschappij als de pomphouder. Accijns is een verbruiksbelasting die wordt geheven op de verkoop van bepaalde goederen. In ons land gebeurd dat op alcoholische dranken, frisdrank, tabak en helaas ook op brandstoffen. Net als de btw is de accijns verwerkt in de prijs die we betalen, maar in tegenstelling tot de btw, wordt accijns niet geheven over de waarde van het product, maar over de hoeveelheid. Doorgaans wordt geen belasting over belasting geheven, maar uitzondering hierop is……jawel, de accijns op een liter brandstof en hierover wordt ook nog eens btw gerekend. Dus dat gaat lekker dubbel op!!……………………en daarnaast als toetje hebben we nog steeds:
“het kwartje van Kok”.
Toch maar eens gaan kijken hoe je een auto op slaolie kan laten rijden.
Kwartje van Kok

 

Extreme Super Moon 19.03.2011

Met een vette knipoog heb ik bovenstaand bericht geplaatst, want ik ben niet zo'n doemdenker dat ik denk dat op zaterdag 19 maart 2011 de halve wereld vergaat. Bovendien is het ook niet de eerste keer dat de maan zich zo dicht bij de aarde bevind. Wel zou het misschien veel aandacht gekregen hebben als de ramp die Japan nú ondergaat morgen zou hebben plaatsgevonden. Maar wat is er gaande? Op zaterdag 19 maart is het volle maan en staat de maan in het zgn. perigeum of perifocus. Dat houdt in dat de maan dan het dichtst bij onze aarde staat. Het tegenovergestelde kan dan natuurlijk ook, dat noemt men dan apogeum of apofocus. In een normale cyclus (de maan draait iedere 28 dagen in een ovaal om de aarde) is de afstand van de maan tot de aarde soms dichter
bij of verder weg.
Maar een situatie zoals we zaterdag gaan krijgen is inmiddels 19 jaar geleden en dan heeft men het over een super-perigeum of een "Super Moon". De maan staat dan op 356.577 km. van de aarde (14 % dichter bij dan normaal) en de maan zou dan ook veel groter moeten ogen dan normaal het geval is.

Omdat de maan invloed heeft op de getijdestanden en nu dichterbij staat, zou dit zo'n 15 cm. schelen, dus geen reden om je zorgen over te maken. Maar er zijn mensen die daar anders over denken en daar hele theoriën over bedacht hebben. Voor de liefhebbers: de beste tijd om de maan te bekijken is kort na opkomst en dat is zaterdag om 19.10 uur 's avonds.

loneliness

In het kader van onderzoek naar gezondheid en sociale omgeving zijn met regelmaat de afgelopen 25 jaar zo’n 100.000 mensen ondervraagd over hun eenzaamheid. De laatste onderzoeken zijn gedaan in de Gooi en Vechtstreek en de Provincies Brabant en Zeeland (2004 en 2005). Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de zgn. eenzaamheidsschaal van prof. de Jong-Gierveld. Om te onderzoeken hoeveel mensen last hebben van eenzaamheid was het nodig een onderzoeksinstrument te maken dat het meten van dergelijke gevoelens mogelijk maakte. De daarvoor gehanteerde definitie luidt als volgt: “een situatie van eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties”.

Deze definitie maakt het meten van eenzaamheid mogelijk zonder rechtstreeks de vraag te stellen of iemand eenzaam is. Men gaat er hierbij van uit dat eenzaamheid wordt veroorzaakt door een gebrek aan relaties. In feite is wat gemeten wordt het al of niet bestaande verlangen naar (meer, andere of betere) relaties.

LonelinessLoneliness2
Eenzaamheid is een fenomeen wat pas de laatste jaren beter wordt onderzocht. De kluizenaar kan zielsgelukkig zijn en de druk bezette jongere met een uitgebreid sociaal netwerk kan zich eenzaam voelen. Sociaal isolement is overigens ook niet hetzelfde als eenzaamheid. Eenzaamheid heeft voor ieder mens een andere betekenis. Het is een individueel probleem en daarom zijn er ook geen standaard oplossingen. Eenzaamheid kan zowel van korte – als lange duur zijn en grofweg kun je zeggen dat er 2 soorten van eenzaamheid bestaan.
(1) Emotionele eenzaamheid: als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in), dan is er sprake van emotionele eenzaamheid of (2) sociale eenzaamheid: dan is er sprake dat iemand betekenisvolle relaties met een brede groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling mist. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid dus niet opheffen. Eenzaamheid is ook iets anders dan alleen zijn. Terwijl eenzaamheid per definitie een ongewenste ervaring is, kan alleen zijn een gewenste situatie zijn. Bovendien kan iemand zich eenzaam voelen, terwijl hij niet alleen is.
Sociale isolatie en/of weinig sociale steun, zijn van buitenaf waarneembare omstandigheden. Eenzaamheid is een negatieve subjectieve ervaring.

Ongeveer 30% van de Nederlanders is eenzaam, d.w.z. 30% op een totaal van
12 miljoen volwassen is eenzaam. Van deze eenzamen is ongever 20% matig eenzaam en 10% sterk eenzaam. Omgerekend naar de volwassenbevolking is dat iets meer dan 1 miljoen sterk eenzame mensen!!
Het hoogste percentage sterk eenzamen komt voor onder gescheiden vrouwen van middelbare leeftijd (26%). In de groep jonge gehuwde mannen en vrouwen (18 t/m 29 jaar) is de omvang van de groep sterk eenzamen relatief het laagst (4%). Hoewel eenzaamheid ook onder gehuwden voorkomt, is er onder gehuwden van alle leeftijdsgroepen relatief minder sprake van sterke eenzaamheid.
Onder mensen van laat middelbare leeftijd (50 t/m 64 jaar) komt vaker sterke eenzaamheid voor dan onder ouderen.

Uit verschillende (internationale) onderzoeken blijkt dat er onvoldoende bewijs is voor duidelijke sekseverschillen in eenzaamheid. Wat wel opvalt, is dat in alle leeftijds-categoriën mannen meer sociaal eenzaam zijn dan vrouwen, behoudens de groep gescheiden mannen, die zijn emotioneel eenzamer dan vrouwen. Eenzaamheid is het gevolg van verstoring in de patronen in iemands leven. Niet alleen een partner verliezen kan leiden tot eenzaamheid. Verandering van werk, een kind krijgen, ziekte, anders zijn door een handicap, zijn voorbeelden van oorzaken van verstoring van levenspatronen. Zo’n verstoring geeft angst, onzekerheid, een gevoel van leegte. Verstoring van bestaande patronen vraagt
om aanpassing aan de nieuwe situatie. Tijdens zo’n “transitie” kan eenzaamheid optreden. Nieuwe patronen ontwikkelen die recht doen aan de individuele behoeften, daar ligt de uitdaging voor het omgaan met eenzaamheid.

Eenzaamheid vormt ook een bedreiging voor de volksgezondheid. Het verzwakt het afweersysteem, verhoogd de bloeddruk, mensen zijn vatbaarder en genezen minder snel. Deze groep mensen komt doorgaans niet met de vraag:
“Help mij van mijn eenzaamheid af”. Ze worden niet geholpen, of de hulp is gericht op iets anders.
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat eenzaam-
heid tot een depressie kan leiden en er zijn verbanden tussen eenzaamheid en 
suïcide. Ook na correctie van andere risicofactoren, zijn er aanwijzingen dat eenzaamheid de kans op het krijgen van hartaandoeningen vergroot (coronaire hartziekten). De onderliggende problemen van eenzaamheid blijven buiten beeld. Eenzaamheid maakt ongezond.

 

Stille getuigen


Afgelopen zondag heb ik een lekker stuk op “de Duivelsberg” gelopen. Het grensgebied bij Beek -tussen Nederland en Duitsland- is in september ’44 één van de strijdterreinen van operatie “Market Garden” geweest. Dat het in een bos veel interessanter is om buiten de paden te lopen, wordt ook hier weer bevestigd. Want zelfs 66 jaar na dato van het strijdtoneel, vind je hier nog steeds stille getuigen van het oorlogsgeweld van weleer. In de afgelopen decennia heb ik hier zelf ook, meermaals, “oud ijzer” gevonden, wat te herleiden was tot oorlogsmateriaal uit de 2e W.O. Bijgaande foto’s zijn van februari 2011 en spreken voor zich.

Februari 2011 jerrycan, granaathouders, veldfles etc Munitiekist; februari 2011

In ieder geval zijn op de foto’s duidelijk een veldvles, jerrycan en een munitiekist te zien. Maar niet alleen in achtergebleven oorlogsmateriaal zijn nog veel sporen uit het grijze verleden zichtbaar. Ook veel littekens van Market Garden in de vorm van loopgraven, herbouwde boerderijen of granaatsporen of kogelinslagen zijn nog steeds waarneembaar.

KEERMUUR 1

Op bovenstaande Google-Maps print van de Rijksstraatweg in Ubbergen, zie je in de kromming van de keermuur vlak boven het straatniveau een gat zitten. Van hieruit is de muur gescheurd. Van deze beschadiging is vrijwel zeker dat deze ontstaan is door nalatigheid van de Amerikanen. Zij hadden namelijk vergeten de anti-tankmijnen die zij in de eerste week na de luchtlandingen hadden geplaatst op te ruimen, waardoor er twee Britse tanks op deze mijnen zijn gelopen. Ieuk te weten, is dat bij de de toenmalige grenspost bij het Keteldal in Beek, de eerste Engelse tank Duits grondgebied is binnengereden! Overigens is bovenstaande informatie overgenomen uit het aan te bevelen boek “Littekens van Market-Garden”van de heer Hans Fun. Sporen van Market-Garden in de gemeente Ubbergen van zondag 17 september tot zaterdag 30 september 1944.

Zutritt verboten

Een ander soort stille getuige van de oorlog is te vinden in een portiek van een woning aan de Molenstraat in Gennep. Hier staat op de muur nog steeds te lezen: zutritt verboten: der Ortskommandant.
Door de Haagse fotograaf Roel Wijnants is onderstaande foto van een boom gemaakt uit het Haagse Bos in Den-Haag. Op een oude beuk zie je op een hoogte tussen de 12 en 15 meter de beeltenis van Adolf Hitler met daarboven een hakenkruis. Het is zeker dat deze afbeelding gemaakt is in de 2e W.O. en het vermoeden is door een op wacht staande Duitse soldaat. Met name ook gelet de plaats waar de boom zich bevind. Sommige Hagenaars willen dat de boom gekapt wordt, anderen willen de afbeelding bdekken of verwijderen. Staatsbosbeheer wil de boom niet kappen. Het is een kleine groep van mensen die zich ergeren. Voorstanders die willen dat de boom behouden blijft zeggen “niemand loopt er zomaar tegenaan. Je moet speciaal op zoek gaan om je aan de afbeeldingen te kunnen ergeren”. De boom is onderdeel van de Haagse geschiedenis en blijft daarom voorlopig gewoon staan waar hij staat.

Haagse Bos Swastika

Anders is het verlopen met een “groep bomen” in de buurt van de gemeente Zernikow (110 km. ten noord-oosten van Berlijn). In 1937 zou er ter gelegenheid van de verjaardag van Adolf Hitler een dennenbos zijn aangeplant, met daarbinnen een grote Swastika van lariksbomen van 60 bij 60 meter. Het hakenkruis was alleen in het voorjaar en in de herfst zichtbaar wanneer de lariks zijn naalden wisselt. Tot 1992 zou deze Swastika in de vergetelheid zijn geraakt tot een hobbyvlieger deze weer herontdekte. De foto kwam op 14 november 2000 in de Duitse boulevardpers en kort daarop liet het Duitse bosbeheer 25 bomen rooien.

 

Frank Boeijen

Ja, waar moet ik nu beginnen: Frank als leeftijdsgenoot, als stadsgenoot, oud klasgenoot van een vriendin, als kamerbewoner boven mijn (oude) stamkroeg of als oud buurman van me.

Dat laatste is trouwens wel weer grappig.
Ik schreef laatst over Nina Simone dat zij 2 straten van mij vandaan woonde, nou dat gold dus ook voor Frank Boeijen. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat Frank Boeijen maar een paar deuren van Nina Simone vandaan gewoond heeft, maar zover ik zo weet, niet gelijktijdig.

Zou hij dat zelf weten….ik denk het wel. In 2005 is er een cd volgezonden met nummers van Nina Simone door Nijmeegse zangers en ook Frank Boeijen gaf daar zijn bijdrage aan.

Nina Simone
Terwijl ik dit schrijf vraag ik me af of er nog meer “vips” in mijn omgeving hebben gewoond en moet ik ineens aan de moeder van Karl Marx denken (hoe kom je erop). Overigens ook een bijzonder verhaal. Want -geloof het of niet- het kapitalisme was letterlijk met het socialisme/communisme getrouwd. Om duidelijker te zijn: de moeder van Karl Marx was familie van de familie Philips. Maar goed, daar ging het nu niet over. Voor wie geïnteresseerd is:

Marx en Philips
Ach, laat ik maar niet te veel over Boeijen uitwijden. Een paar leuke annekdote’s heb ik wel, maar dan zou ik een aantal mensen in diskrediet brengen en vergeet de zanger zelf niet.

Frank Boeijen heeft het in veel van zijn nummers over “de stad” en daar bedoeld hij ontegenzeggelijk Nijmegen mee. Ik vind overigens niet dat al zijn nummers even toegankelijk zijn, maar er zitten veel juweeltjes tussen.
Ik heb bewust gekozen voor wat onbekender werk en ach, wat kun je verder van hem zeggen wat een ieder al niet weet….in ieder geval heeft Frank Boeijen met mij één sterke overeenkomst: “onze liefde voor Nijmegen”.

 

Huiselijk Geweld

Er zaten vanavond diverse onderzoeksrapporten van het Min. van Justitie in mijn mailbox over de “aard en omvang van huiselijk geweld”. Gelet mijn aard van werkzaamheden en werkrelaties kan ik het wel enigszins plaatsen, maar ik was desondanks verbaasd dat ik het op naam kreeg toegezonden. Hoe dan ook. Ik las cijfers waar je niet vrolijk van wordt en dat was ik al niet om diverse redenen. Maar ik was ook verbaasd dat het voorgaande onderzoeksrapport over huiselijk geweld nog uit de vorige eeuw stamt. Om precies te zijn uit 1997, terwijl Justitie zelf aangeeft dat “zicht op de omvang en aard van huiselijk geweld van grote waarde is voor een gerichte aanpak van deze problematiek” en het hier “een groot maatschappelijk probleem betreft”. De onderzoekers baseerden zich op 21 vormen van huiselijk geweld.

21 vormen van huiselijk geweld
Geweld te moeten ondergaan, daar waar juist de geborgenheid gewaardborgd zou moeten zijn is al vreselijk, maar de eventuele latere gevolgen van dit (sexueel) huiselijk geweld kan zeer traumatisch zijn en bijvoorbeeld een normale relatie(vorming) in de weg staan. Een verstoorde sexuele ontwikkeling kan vrijen beangstigend maken en dus zeer onprettig, maar sexualiteit kan ook verworden zijn tot iets wat voortdurend wordt opgezocht. Het is een vanzelfsprekendheid geworden bij elk contact, ook hoeft dit niet altijd prettig te zijn. Het is de “vertrouwde” manier geworden om aandacht en “liefde” te krijgen. Men laat zich eerder leiden door wat (ze denken dat) de buitenwereld wil, dan door wat men zelf wil. Vaak zie je ook dat fysiek geweld weer aan de volgende generatie wordt doorgegeven en “praten met je handen” een tweede taal is geworden.
Geweld kan dus heel lang doorwerken. Ook verbaal geweld kan verstrekkende gevolgen hebben voor het slachtoffer.

Gelukkig raakt niet iedereen door zijn/haar ervaringen getraumatiseerd, maar gelet de cijfers lijkt mij het wel hard nodig om de aanpak van huiselijk geweld te intensiveren.
1) Huiselijk geweld in Nederland (onderzoek en beleid)

2) Samenvatting rapportage huiselijk geweld in Nederland

Gesteld wordt dat er momenteel zo’n 220.000 personen op jaarbasis!
slachtoffer zijn van evident huiselijk geweld. Dan heb je het over: verstikken, wurgen, verbranden, slaan met een voorwerp, dreigen/verwonden met een mes of wapen, voortdurend in de gaten worden gehouden, stalking en verkrachting. Daarnaast zouden er afgerond jaarlijks zo’n 1 miljoen slachtoffers zijn van incidenteel huiselijk geweld en was bijna 10% van de Nederlandse bevolking de afgelopen 5 jaar slachtoffer van evident huiselijk geweld. Overigens horen bij de daders van huiselijk geweld ook ex-partners en “huisvrienden”.
Het gaat dus goed in Nederland.

Omdat in bijgaande rapportage genoeg cijfermateriaal is opgenomen, heb ik alleen dit document toegevoegd. Overigens zijn alle rapporten openbaar en dus ook via internet te downloaden.
Mocht je nog niet genoeg overweldigd zijn door deze feiten, dan toch zeker na het zien van onderstaande muziekclip van zangeres Do. De volgende keer maar weer een vrolijker onderwerp.